• York

 • York 1003 aqua grau

 • York 1004 sesam grau

 • York 1006 stahl

 • York 1007 schwarzgrau

 • York 1008 bisongrau

 • York 1010 schwarzbraun

 • York 1022 mövengrau

 • York 1023 silber

 • York 1024 sesam

 • York 1029 biberbraun

 • York 1031 zyanbraun

 • York 1032 moos

 • York 1033 kokosgrau

 • York 1035 rost

 • York 1036 marsala